ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 – Ανακαίνιση πισίνας στην Σίφνο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανακαίνιση πισίνας στην Σίφνο.

Έγινε η αποξήλωση της παλαιάς τσιμεντοκονίας και βαφής στην τελική επιφάνεια και επενδύθηκε με χαλαζιακό σε φυσική απόχρωση!