Τα έργα μας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή πισίνας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
& ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΔΑ & ΕΝΕΡΓΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ