Τα έργα μας

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή πισίνας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
& ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΨΗΦΙΔΑ & ΕΝΕΡΓΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ

Piscinity Pool Life

Εμπειρία - Τεχνογνωσία - Εξειδικευμένο προσωπικό

Η εταιρεία μας Piscinity Pool Life έχει την τεχνογνωσία και την δυνατότητα να κατασκευάσει την πισίνα που εσείς ονειρεύεστε ανεξαρτήτως τύπου.

Οι συνεργάτες μας