# Τεκμήρια

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Σύμφωνα με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 152/01.07.2011, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη (τεκμήριο) εξωτερικής πισίνας ορίζεται ανάλογα με την επιφάνεια της ανά κλίμακα σε 160€/m² για επιφάνεια μέχρι τα 60m².

Π.χ. 30m² = 4.800€, 40m² = 6.400€ κ.ο.κ.

Συνεπώς, το μέγιστο τεκμήριο για πισίνες έως 60m² είναι τα 9.600€.  Θυμίζουμε ότι πριν το 2010 το τεκμήριο ήταν 11.600€ για όλες τις πισίνες από 25 έως 60m².

Για κάθε m² άνω των 60m² ορίζεται ετήσια αντικειμενική δαπάνη σε 320€/m².

Για παράδειγμα, για πισίνα επιφάνειας 70m², το τεκμήριο είναι 60m² x 160€ = 9.600€ + 10m² x 320€ = 3.200€ άρα 70m² = 12.800€.

Εδώ και πάλι οι όροι είναι πολύ ευνοϊκότεροι, αφού πριν το 2010 για πισίνες 60-120 m² το τεκμήριο ήταν 29.200€.

Έκτακτη εισφορά
Όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει την πισίνα τους θα καταβάλουν έκτακτη εισφορά,  που ισούται με το γινόμενο του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 5% επί των τεκμηρίων διαβίωσης του 2010.  Π.χ. 30 m²  = 150€,  50 m² = 250€,  70 m² = 400€ κ.ο.κ.