Αποσκλήρυνση

αποσκληρυντες νερου πισινας

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

Η σκληρότητα του νερού είναι η συγκέντρωση των ασβεστούχων αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου τα οποία με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν επικαθίσεις. Εύλογα, η συσσώρευση αλάτων στο εσωτερικό των συσκευών και των σωληνώσεων δυσχεραίνει τη λειτουργία τους δημιουργώντας πολύ συχνές βλάβες .

Οι αποσκληρυντές μας απαλλάσσουν πλήρως το νερό σας από την ανεπιθύμητη σκληρότητα. Η τεχνική της αποσκλήρυνσης στηρίζεται στην ανταλλαγή ιόντων. Νερό που περιέχει άλατα σκληρότητας περνούν μέσα από ρητίνη στην οποία ιόντα ασβεστίου και μαγνησίου ανταλλάσσονται με ιόντα νατρίου. Τα άλατα νατρίου δεν δημιουργούν τα ίδια προβλήματα που προέρχονται από την καθίζηση και την δημιουργία καθαλάτωσης.

Οι συνεργάτες μας