Μελέτη- Σχεδιασμός πισίνας

Για την άρτια και ορθή κατασκευή της πισίνας  στο αρχικό στάδιο επιλέγεται, σε συνεργασία με τους μηχανικούς του πελάτη,  το κατάλληλο σημείο του οικοπέδου στο  οποίο θα γίνει η κατασκευή της πισίνας.

Σημαντικό ρόλο  στην επιλογή του κατάλληλου σημείου παίζουν σίγουρα η ποιότητα του εδάφους που θα γίνει η στήριξη της πισίνας, καθώς και οι κλιματολογικές ιδιαιτερότητες της εκάστοτε περιοχής.

Το όνειρο του καθενός η Piscinity  το υλοποιεί , σχεδιάζοντας βήμα- βήμα την πισίνα όπως ο καθένας  την έχει φανταστεί  με τα υλικά που εκείνος επιθυμεί.