Τελική Επιφάνεια

Η επένδυση της κολυμβητικής πισίνας επιτελεί πολλαπλό ρόλο, τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά, και προσδιορίζει την ποιότητα του έργου, όταν ολοκληρωθεί. Η τελική επιφάνεια της πισίνας  είναι αυτό ακριβώς με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή βλέπουμε και αγγίζουμε.  Λειτουργικά, εξασφαλίζει την προστασία της κατασκευής από τη φθορά που προκαλείται από τη δράση των χημικών προϊόντων, τις μεταβολές της θερμοκρασίας, το φως, τις μηχανικές φθορές, τη γήρανση, κλπ.