Σκελετός Πισίνας

 

Ο τρόπος κατασκευής του σκελετού της πισίνας είναι μια σημαντική απόφαση που πρέπει κάποιος να πάρει κατά την διαδικασία μελέτης και σχεδισμού της πισίνας. Οι παράμετροι για την απόφαση είναι πολλοί. Η κατασκευή του σκελετού της πισίνας μπορεί να υλοποιηθεί κυρίως με 2 τρόπους :