Ιανουάριος 2014 - Κάλυμμα πισίνας 600 τ.μ.

Κάλυμμα χειμώνα 600 τ.μ σε μικρό κολυμβητήριο.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή και η τοποθέτηση καλύμματος χειμώνα σε μικρό κολυμβητήριο στην Ηλεία. Το κάλυμμα περιλαμβάνει περιμετρική στήριξη και "δίκτυ" για την αποροή του νερού τη βροχής. Είναι κατασκευασμένο από ειδικό άκαυστο υλικό Pvc αντοχής σε νερό πισίνας. Η μεγάλη επιτυχία έγκειται στο γεγονός ότι ένα τόσο μεγάλο κάλυμα δεν απαιτεί μηχανική υποβοήθηση για το άνοιγμα και κλείσιμο της πισίνας. Αρκούν 3 άτομα και σε μία ώρα έχουν ανοίξει ή κλείσει την πισίνα με το κάλυμα. Η παρουσία του καλύματος θα μειώσει την συνολική αποσχόληση για την συντήρηση της ώς 90% καθώς και τις δαπάνες χημικών και ηλεκτρικής ενέργειας κατά 50%.

 

Κάλυμμα χειμώνα

 

Κάλυμμα χειμώνα    Κάλυμμα χειμώνα    Κάλυμμα χειμώνα