Μάιος 2013 - Συμμετοχή στην Έκθεση Αργολίδα 2013

Συμμετοχή της ετιαρείας μας στην Έκθεση Αργολίδα 2013.


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η συμμετοχή της ετιαρείας μας στην έκθεση Αργολιδά 2013. Παρουσιάστηκαν νέα εκθέματα τόσο στον τομέα της πισίνας (Χαλαζιακό ρητινικό σύτημα), όσο και στην επεξεργασία νερού. Το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν μεγάλο κυρίως για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάσει το νερό της ύδρευσης στο νομό Αργολίδος. Φίλτρα, αποσκλήρηνση και αντίστροφη ώσμωση ήταν στο κέντρο του ενδιαφέροντος των περισοτέρων επισκεπτών.

 

Η ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

Η PISCINITH ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Η PISCINITH ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ         Η PISCINITH ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

Η PISCINITH ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ